2016-05-12
Rewitalizacyjne procesy

Procesy rewitalizacji w miastach województwa łódzkiego

Analiza procesów rewitalizacji w miastach województwa łódzkiego stanowi jedno z opracowań, dotyczących diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej miast województwa, sporządzonych na potrzeby aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego.

więcej

2016-03-04
Srw%c5%82

Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa Łodzkiego

Raport roczny z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 za rok 2014.

więcej

2016-03-04
Wiejskie

Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich województwa łódzkiego

Opracowanie zawiera diagnozę struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich województwa łódzkiego oraz typologię wiejskich obszarów rozwojowych oraz wiejskich obszarów wymagających wsparcia.

więcej

2016-03-04
Obszary miejskie

Waloryzacja ośrodków miejskich województwa łódzkiego

Opracowanie określa obecny poziom rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych miast regionu oraz dynamikę zmian w tym zakresie na przestrzeni lat 2004-2014. Efektem tych prac jest waloryzacja ośrodków miejskich w województwie łódzkim.

więcej

2015-11-10
Raport ko cowy

Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast województwa łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego - raport końcowy

więcej

2015-06-30
%c5%82%c3%b3dzkiemazowieckie

Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy

więcej

2015-06-30
%c5%82%c3%b3dzkie %c5%9bwi%c4%99tokrzyskie

Możliwości rozwoju Łódzko-Świętokrzyskiej Platformy Zaawansowanych Materiałów Budowlanych

więcej

2015-01-09
%c5%82%c3%b3dzkiemazowieckie

Ekspertyza "Oszacowanie kosztów i korzyści dla obszaru metropolitalnego Łodzi wynikających z powstania układu bipolarnego" - raport końcowy

więcej

2015-01-09
%c5%82%c3%b3dzkie %c5%9bwi%c4%99tokrzyskie

Ekspertyza "Określenie kosztów i korzyści wynikających z funkcjonowania łódzko-świętokrzyskiej platformy zaawansowanych materiałów budowlanych" - raport końcowy

więcej

2014-08-04
Iob

Atrakcyjność IOB

więcej