2017-06-02

Analiza dostępności opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie łódzkim

Niniejsze opracowanie jest odpowiedzią na potrzeby Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego związane z realizacją konkursów na projekty w obszarze opieki żłobkowej, finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem interwencji RPO WŁ w tym obszarze jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. W ramach prac na tym tematem dokonano szczegółowej inwentaryzacji wszystkich placówek opieki żłobkowej w regionie oraz przeprowadzono analizy w oparciu o dane statystyczne pozyskane z GUS. Badania ankietowe wszystkich 177 gmin województwa łódzkiego oraz badania postaw rodziców dzieci do lat 3 przeprowadzone poprzez media społecznościowe pozwoliły na weryfikację skali zapotrzebowania na miejsca w żłobkach i innych formach opieki w województwie łódzkim.

Załączniki

Nazwa Rozmiar Link
mime raport 5,67 MB pobierz
  • 2017-06-02 10:00:18

  • 1 załącznik