2017-05-30

Analiza sytuacji szkolnictwa zawodowego w województwie łódzkim

   Konieczność przeprowadzenia niniejszego badania wynika z potrzeb informacyjnych Samorządu Województwa Łódzkiego, związanych z prowadzeniem wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  

   Do głównych celów badania należy: 

  • Identyfikacja bazy szkół i placówek kształcenia zawodowego w województwie łódzkim, 
  • Określenie poziomu wyposażenia szkół i placówek w warsztaty i pracownie do praktycznej nauki zawodu,
  • Ocena stanu kadry kształcenia zawodowego,
  • Identyfikacja oferty kształcenia i ocena jej dostosowania do potrzeb rynku pracy
  • Identyfikacja zakresu i charakteru współpracy z przedsiębiorcami,
  • Identyfikacja zawodów deficytowych i nadwyżkowych. 

Załączniki

Nazwa Rozmiar Link
mime Raport 17.05.2017 8,44 MB pobierz
  • 2017-05-30 10:23:08

  • 1 załącznik