2017-05-05

Spotkanie warsztatowe w ramach sieci KOT-ROT

W dniach 24-25 kwietnia w Jachrance w województwie mazowieckim odbyło się cykliczne spotkanie warsztatowe obserwatoriów regionalnych (ROT) z obserwatorium krajowym (KOT). Przedmiotem dyskusji były: Ramowy Plan Działań KOT oraz warsztaty poświęcone propozycjom wspólnych badań. Zaproponowane badania to:

- Analiza kosztów funkcjonowania inwestycji zrealizowanych z funduszy unijnych

- Potrzeby inwestycyjne JST po 2020 r. oraz możliwości ich finansowania funduszami unijnymi

- Analiza wpływu wybudowanej infrastruktury drogowej na poziom aktywności ekonomicznej w otaczających jednostkach terytorialnych

  • 2017-05-05 13:33:57

  • brak załączników