2017-02-22

Nieautoryzowany dostęp do konta pocztowego ROT

W ostatnich dniach miał miejsce nieuatoryzowany dostęp do konta pocztowego ROT. Konto rot@bppwl.lodzkie.pl było wykorzystywane do masowego rozsłyłania korespondencji "reklamowej" z którą Regionalne Obserwatorium Terytorialne nie ma nic wspólnego. Dzięki szybkiej reakcji informatyków i zespołu redakcyjnego ROT, nieuatoryzowany dostęp do konta został przerwany. Wszystkich, którzy otrzymali z powyższego konta pocztowego przypadkową i niepotrzebną korespondencję serdecznie przepraszamy.

Zespół Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

  • 2017-02-22 14:01:47

  • brak załączników